ติดต่อเรา

สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานี (กรุงเทพมหานครตอนเหนือ) ซึ่งเป็นสถานที่ที่เราผลิตผลิตภัณฑ์สุดยอดเยี่ยม ในนิคมอุตสาหกรรมที่ทันสมัย

#
Spunky Food Co., Ltd.

19/40 หมู่10 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120